Handbook of psychology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  471176699

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: New York :Wiley, 2003,

Mô tả vật lý: 12 v. : , ill. (some col.) ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH