The concise new Partridge dictionary of slang and unconventional English

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tom Dalzell, Eric Partridge, Terry Victor

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0203962117

ISBN-10: 0415212596

ISBN-13: 978-0203962114

ISBN-13: 978-0415212595

Ký hiệu phân loại: 427 Historical and geographic variations, modern nongeographic variations

Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, 2008.

Mô tả vật lý: xvii, 720 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 70089

Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH