Developmental biology protocols

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Cecilia W Lo, Rocky S Tuan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0896035743

Ký hiệu phân loại: 571.8 Reproduction, development, growth

Thông tin xuất bản: Totowa, N.J. : Humana Press, 2000

Mô tả vật lý: 3 v. : , ill. (some col.) ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 70141

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH