Terrorist recognition handbook [electronic resource] : a practitioner's manual for predicting and identifying terrorist activities

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Malcolm W Nance

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1420071832

ISBN-13: 978-1420071849

Ký hiệu phân loại: 363.325 Other social problems and services

Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, 2008

Mô tả vật lý: iii, 463 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 70146

Includes bibliographical references (p. [407]-416) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH