The long goodbye

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Raymond Chandler

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0394757688

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Vintage Books, 1992.

Mô tả vật lý: 379 p. ; , 21 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 70176

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH