The AP Professional graphics CD-ROM [computer file].

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andrew Stephen Glassner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 012059756X

Ký hiệu phân loại: 006.6 Computer graphics

Thông tin xuất bản: [Chestnut Hill, Mass.] : AP Professional, 1995

Mô tả vật lý: 1 computer laser optical disc ; , 4 3/4 in. + , 3 installation and user's guide sheets.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 70237

Contains digitized versions of six graphics books. Searchable by key word, table of contents, author names, and contributor names.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH