Speed mathematics : secret skills for quick calculation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bill Handley

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471467316

Ký hiệu phân loại: 513.9 Rapid calculations

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, 2003

Mô tả vật lý: xiii, 256 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 70386

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH