Genki I: An Integrated Course in Elementary Japanese I : Workbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chikako Shinagawa, Eri Banno, Yoko Sakane

Ngôn ngữ: eng ; jpn

ISBN-13: 978-4789010016

Ký hiệu phân loại: 495.6 *Japanese

Thông tin xuất bản: The Japan Times, 2000

Mô tả vật lý: 136 s.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 70447

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH