Sinh học đại cương : sinh học thực vật - sinh học động vật

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Đình Giậu

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 570 Life sciences Biology

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2000

Mô tả vật lý: 266tr. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 70454

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 570.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH