Seeing I

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jonathan Blum, Kate Orman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0563405864

Ký hiệu phân loại: 823.914 English fiction

Thông tin xuất bản: London : BBC, 1998.

Mô tả vật lý: 288p. , 18cm , pbk

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 70456

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH