Microsoft OneNote 2010 plain & simple

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Pete Weverka

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0735660549

Ký hiệu phân loại: 005.5 General purpose application programs formerly 005.3

Thông tin xuất bản: Sebastopol, California : O’Reilly Media, Inc., 2011

Mô tả vật lý: xi, 241 p. : , col. ill. ; , 19 x 24 c

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 70510

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH