Songwriting for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dave Austin, Cathy Lynn, Jim Peterik

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470615141

ISBN-13: 978-0470615140

Ký hiệu phân loại: 782.42 *Songs

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, 2010

Mô tả vật lý: xviii, 366 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 70517

Provides proven techniques for songwriting success, guiding you through the shift from traditional sales to downloads and mobile music. You get basic songwriting concepts, insider tips and advice, and inspiration for writing-- and selling-- meaningful, timeless songs.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH