Ace the GRE writing assessment

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Tim Avants, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1402208421

Ký hiệu phân loại: 378.1

Thông tin xuất bản: Naperville, Ill. :Sourcebooks, c2007.,

Mô tả vật lý: 143 p. ; , 18 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


English language ; Rhetoric ; Examinations ; Study guides.; Graduate Record Examination ; Report writing ;

DÃY KỆ
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH