Eastern Europe : an introduction to the people, lands, and culture / edited by Richard Frucht.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard C Frucht

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1576078000

Ký hiệu phân loại: 940 History of Europe Western Europe

Thông tin xuất bản: Santa Barbara, Calif. : ABC-CLIO, 2005

Mô tả vật lý: 3 v. : , ill., maps ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 70665

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH