Exploring IBM eserver iSeries : the instant insider's guide to IBM's popular mid-range servers
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1885068921

Ký hiệu phân loại: 004.145 Specific minicomputers

Thông tin xuất bản: Gulf Breeze, FL :Maximum, 2003, In lần thứ 11

Mô tả vật lý: 356 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:


Chapter 1 - IBM eServer iSeries Chapter 2 - Options and Peripherals Chapter 3 - iSeries Software Chapter 4 - Operating Systems Chapter 5 - iSeries Communications and E-Business—An Introduction Chapter 6 - iSeries and Your Business.

IBM, Máy vi tính-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH