Wild cards [I] : a mosaic novel
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Văn học

ISBN:  0553261908

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Toronto ; New York :Bantam Books , 1986,

Mô tả vật lý: 410 p. ; , 18 cm.

Ngôn ngữ:


Science fiction, American.-- Science fiction. -- gsafd

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH