The GL diet for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sue Baic, Nigel Denby

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470027533

Ký hiệu phân loại: 613.283 Carbohydrates

Thông tin xuất bản: Chichester : John Wiley , 2006

Mô tả vật lý: xvi, 235 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 70697

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH