Mathematics in action. Algebraic, graphical, and trigonometric problem solving

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 032169290X

Ký hiệu phân loại: 512 Algebra

Thông tin xuất bản: Boston : Pearson Education, 2012

Mô tả vật lý: 1 v. (various pagings) ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 70703

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH