Handbook of optics [electronic resource] Volume 4, Optical properties of materials, nonlinear optics, quantum optics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Bass

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0071629297

ISBN-10: 1615831665

ISBN-13: 978-0071629294

ISBN-13: 978-1615831661

Ký hiệu phân loại: 535 Light and infrared and ultraviolet phenomena

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2010

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 v. (various pagings)) : , ill.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 70723

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH