Deal the first deadly blow! : encyclopedia of unarmed and hand to hand combat.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 355.548 Self-defense

Thông tin xuất bản: Cornville, Arizona : Desert Publications, 1972

Mô tả vật lý: 157 p. : , ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 70727

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH