Marketing research : an applied approach
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0273695304

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York, N.Y. :Financial Times/Prentice Hall, 2006., Rev. 2nd European ed.

Mô tả vật lý: xxiii, 753 p. : , ill. ; , 27 cm. + , 1 CD-ROM.

Ngôn ngữ:

ID: 70744
1. Marketing research
  - Methodology.; Marketing research.-1. Marketing research
  - Methodology.
2. Marketing research.-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH