Frameworks for thinking [electronic resource] : a handbook for teaching and learning

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Moseley

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 051113732X

Ký hiệu phân loại: 370.1523 Philosophy and theory, education for specific objectives, educational psychology

Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2005

Mô tả vật lý: xvii, 358 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 70750

Includes bibliographical references (p. 319-348) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH