Powder metallurgy technology [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: G. S Upadhyaya

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 671.37 Powder metallurgical processes (Powder metallurgy)

Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge International Science Publishing, 2002.

Mô tả vật lý: 1 online resource: 160 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 70753

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH