Electronic structure and magneto-optical properties of solids [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Victor Antonov, Bruce Harmon, Alexander Yaresko

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 530.4 States of matter

Thông tin xuất bản: Dordrecht ; Boston : Kluwer Academic Publishers, 2004

Mô tả vật lý: 1 online resource (xiii, 528 p. : ill.)

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 70757

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH