Principles of Environmental Science and Technology. [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9788122415841

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: New Delhi :New Age International Pvt. Ltd., Publishers, 2004,

Mô tả vật lý: 202 p.

Ngôn ngữ:


Electronic books.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH