Mad Cow Crisis : Health And The Public Good. [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Scott C Ratzan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0203982143

Ký hiệu phân loại: 362.19683 Physical illness

Thông tin xuất bản: Hoboken : Taylor & Francis Ltd, 1998

Mô tả vật lý: 249 p.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 70919

The announcement that BOSER may cause a fatal human disease caused enormous media attention and aroused public alarm. This book looks at the crisis from the viewpoint of vets, journalists, policy makers, politicians and the beef industry and looks at key reports from governing bodies.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH