The lost hero [downloadable e-book]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rick Riordan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1423145402

ISBN-13: 978-1423145400

Ký hiệu phân loại: 813.6 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Disney/Hyperion Books , 2010

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 70947

Jason, Piper, and Leo, three students from a school for "bad kids," find themselves at Camp Half-Blood, where they learn that they are demigods and begin a quest to free Hera, who has been imprisoned by Mother Earth herself.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH