Enterprise Java for SAP
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Sincock Austin, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1590590988

Ký hiệu phân loại: 005.133 Specific programming languages

Thông tin xuất bản: Berkeley :Apress, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Chapter 1 - Extending SAP—Past and Present Technologies Chapter 2 - Exploring the Java Platform Chapter 3 - Understanding Object-Oriented Design and Development Chapter 4 - JCo 101—Programming with SAP's Java Connector Chapter 5 - Building a Desktop Interface to SAP Chapter 6 - Extending SAP to the Web Chapter 7 - Developing Web Applications with Struts Chapter 8 - Crossing the Chasm—Bridging SAP and an External Database Chapter 9 - Advanced Java Programming in SAP.

Java (Ngôn ngữ lập trình máy tính)-- SAP R/3-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH