Wicked cool shell scripts : 101 scripts for Linux, Mac OS X, and Unix systems
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Taylor Dave, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1593270127

Ký hiệu phân loại: 005.432 Specific operating systems

Thông tin xuất bản: San Francico :No Starch, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 341 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Chapter 1 - The Missing Code Library Chapter 2 - Improving on User Commands Chapter 3 - Creating Utilities Chapter 4 - Tweaking Unix Chapter 5 - System Administration: Managing Users Chapter 6 - System Administration: System Maintenance Chapter 7 - Web and Internet Users Chapter 8 - Webmaster Hacks Chapter 9 - Web and Internet Administration Chapter 10 - Internet Server Administration Chapter 11 - Mac OS X Scripts Chapter 12 - Shell Script Fun and Games.

Unix (Tập tin máy tính)-- UNIX Shells-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH