Các bài kinh về tục tang ma người Chăm Ahiêr

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sử Thị Gia Trang, Sử Văn Ngọc

Ngôn ngữ: vie

ISBN: 978 604 6400455

Ký hiệu phân loại: 393.09597 Death customs

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2012

Mô tả vật lý: 201tr. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 71023

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
12E
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 393.095
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH