Switching to a Mac for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Arnold Reinhold, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0470466618

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley Pub., 2009, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xvi, 392 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Demonstrates how to become adjusted to the Macintosh operating system and how to transfer data from a Windows system to a Macintosh, discussing topics such as moving files and Macintosh equivalents to Windows-only programs.

Macintosh (Computer)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH