Introduction to homeland security : principles of all-hazards response

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jane A Bullock

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1856175098

Ký hiệu phân loại: 363.320973 Other aspects of public safety

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier/Butterworth Heinemann, 2009

Mô tả vật lý: xiii, 602 p. : , col. ill., maps ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 71105

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH