Plastics for corrosion inhibition

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: V. A Golʹdade

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3540238492

ISBN-13: 978-3540238492

Ký hiệu phân loại: 620.1 Engineering mechanics and materials

Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer, 2005

Mô tả vật lý: xv, 383 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71124

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH