How to cheat in Adobe Flash CS3 : the art of design and animation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chris Georgenes

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0240520580

ISBN-13: 978-0240520582

Ký hiệu phân loại: 006.6 Computer graphics

Thông tin xuất bản: Boston : Focal, 2007

Mô tả vật lý: viii, 272 p. ; , ill. , 25 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.).

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 71172

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH