Encyclopedia of human computer interaction
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1591405629

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Hershey PA :Idea Group Reference, 2006,

Mô tả vật lý: xviii, 738, [24] p. : , ill. ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 71209
"This encyclopedia presents numerous experiences and insights, of professional from around the world, on human computer interaction issues and perspectives"--Provided by publisher.
Human-computer interaction
  - Encyclopedias.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH