Thin-layer chromatography

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bernard Fried, Joseph Sherma

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0824702220

Ký hiệu phân loại: 543 Analytical chemistry

Thông tin xuất bản: New York : M. Dekker , 1999

Mô tả vật lý: viii, 499 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 71212

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH