Virtual prototyping & bio manufacturing in medical applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0387334297

ISBN-13: 978-0387334295

ISBN-13: 978-0387688312

Ký hiệu phân loại: 610.28 Auxiliary techniques and procedures; apparatus, equipment, materials

Thông tin xuất bản: New York : Springer, 2008.

Mô tả vật lý: 299p.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71228

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH