Encyclopedia of anthropology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: H. James Birx

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0761930299

Ký hiệu phân loại: 301 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: Thousand Oaks, Calif. : Sage, 2006

Mô tả vật lý: 5 v. : , ill. (some col.) ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 71255

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH