Smartphone operating system concepts with Symbian OS :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9780470034491

Ký hiệu phân loại: 621.3845

Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ :John Wiley & Sons, c2007.,

Mô tả vật lý: xv, 338 p. : , ill. ; , 21 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Cell phones ; Computer programs.; Pocket computers ;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn