The Louisiana Purchase : a historical and geographical encyclopedia

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Junius P Rodriguez

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 157607188X

Ký hiệu phân loại: 973.4 Constitutional period, 1789—1809

Thông tin xuất bản: Santa Barbara, Calif. : ABC-CLIO , 2002

Mô tả vật lý: xxxv, 513 p. : , ill., maps ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 71266

Includes bibliographical references (p. 473-488) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH