Adobe air for dummies(r)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard Wagner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470390441

ISBN-13: 978-0470390443

Ký hiệu phân loại: 006.76 Programming

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc., 2009

Mô tả vật lý: 344p.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 71275

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH