Macs all-in-one desk reference for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: by Wallace Wang, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0470169575

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley, 2008,

Mô tả vật lý: xxvi, 790 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


A guide to using a Mac covers such topics as Mac basics, browsing the Internet, sending and receiving email, using iLife and iWork, playing audio with iTunes, using iMovie, using GarageBand, creating Web sites with iWeb, and word processing.--

Macintosh (Computer)-- Macintosh (Computer) -- sears

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH