Shamanism : an encyclopedia of world beliefs, practices, and culture

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Eva Jane Neumann Fridman, Mariko Namba Walter

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1576076458

ISBN-10: 1576076466

Ký hiệu phân loại: 201 Religious mythology, general classes of religion, interreligious relations and attitudes, social theology [all formerly 291.1]

Thông tin xuất bản: Santa Barbara, Calif. : ABC-CLIO, 2004.

Mô tả vật lý: 2 v. (xxxi, 1055 p.) : , ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 71305

Includes bibliographical references (p. 963-1026) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH