Holy people of the world : a cross-cultural encyclopedia

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Phyllis G Jestice

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1576073556

Ký hiệu phân loại: 200 Religion

Thông tin xuất bản: Santa Barbara, Calif. : ABC-CLIO, 2004

Mô tả vật lý: 3 v. :" , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 71307

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH