Food and culinary arts
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0816075999


Thông tin xuất bản: New York, NY :Ferguson, 2009,

Mô tả vật lý: xxiii, 127 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


1. Food service
  - Vocational guidance ; United States.; Hospitality industry
  - Vocational guidance ; United States.1. Food service
  - Vocational guidance
2. United States.
3. Hospitality industry
  - Vocational guidance
4. United States.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH