Using wikis for online collaboration : the power of the read-write Web

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James A West, Margaret L West

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470343338

ISBN-13: 978-0470343333

Ký hiệu phân loại: 371.33 Teaching aids, equipment, materials

Thông tin xuất bản: San Francisco, CA : Jossey-Bass , 2009

Mô tả vật lý: xviii, 142 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 71339

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH