A+ fast pass
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Faith Wempen, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0782142591

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: San Francico :Sybex, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 299 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ:

ID: 7136
Part I - A+: Core Hardware Service Technician Exam
- Chapter 1 - Domain 1 Installation, Configuration, and Upgrading
- Chapter 2 - Domain 2 Diagnosing and Troubleshooting
- Chapter 3 - Domain 3 Preventive Maintenance
- Chapter 4 - Domain 4 Motherboard/Processors/Memory
- Chapter 5 - Domain 5 Printers
- Chapter 6 - Domain 6 Basic Networking Part II - A+ Operating System Technologies Exam
- Chapter 7 - Domain 1 Operating System Fundamentals
- Chapter 8 - Domain 2 Installation, Configuration, and Upgrading
- Chapter 9 - Domain 3 Diagnosing and Troubleshooting
- Chapter 10 - Domain 4 Networks.
Dữ liệu điện tử
     Xử lý
  - Chứng nhận
  - Hiệp hội công nghệ kỹ thuật máy tính
  - Thi cử
  - Hướng dẫn học
  - Kỹ thuật viên máy tính
  - Chứng nhận
  - Hướng dẫn học
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH