Physics and applications of semiconductor quantum structures :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0750306378

Ký hiệu phân loại: 537.6221

Thông tin xuất bản: Bristol, U.K. ; Philadelphia :Institute of Physics Pub., c2001.,

Mô tả vật lý: xvi, 483 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Quantum dots ; Congresses.; Quantum theory ; Materials ; Research ; Semiconductors ;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn