Information technology and the ethics of globalization : transnational issues and implications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert A Schultz

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1605669229

Ký hiệu phân loại: 174 Occupational ethics

Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Information Science Reference, 2010

Mô tả vật lý: xiv, 255 p. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 71375

"This book summarizes the main theories of globalized ethics and show their inadequacies in dealing with IT-enabled global ethical problem"--Provided by publisher.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH