Encyclopedia of world poverty

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mehmet Odekon

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1412918073

Ký hiệu phân loại: 362.503 Social welfare problems and services

Thông tin xuất bản: Thousand Oaks, Calif. : SAGE Publications, 2006

Mô tả vật lý: 3 v. : , ill., maps ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 71402

1. Poor
2. Poverty
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH